Information om Open Mesh och Datto networking

Vi nåddes den 3/10 av beskedet att Open Mesh produkter inte kommer att finnas tillgängliga på samma sätt som idag. Datto som är ägare till Open Mesh har beslutat att efter den 31 december 2018 så ska produkterna distribueras under Dattos varumärke och endast av deras partners med en affärsmodell som vi inte kan berätta så mycket om.

Vad kommer att hända med mina befintliga Open Mesh produkter?

Datto försäkrar att existerande Cloudtrax kommer att fortsätta fungera som vanligt och att produkterna kommer att supporteras över sin livscykel.
Open Mesh ”End Of Life policy” finns här
Vi för just nu diskussioner med Open Mesh och Datto kring denna policy.

Enligt Datto finns inga planer på inaktivera stöd för noder efter att de nått End Of Life men vi kommer sannolikt till en punkt där hårdvaran inte lägre uppfyller kraven för kommande firmware-versioner.

Kommer det fortsättnigsvis vara möjligt att köpa produkterna på samma sätt som tidigare?

Till och med 31 Dec 2018 kommer det vara möjligt att köpa produkterna precis som tidigare.

Från och med 1 januari 2019 kommer möjligheten att beställa produkterna begränsas till vad vi och våra partners har tillgängligt i lager.

Kommer Open Mesh kunder tvingas betala en månadskostnad för produkter de redan köpt?

Nej, alla enheter inkluderar en fri cloudtrax licens som är giltig hela produktens livscykel. Datto lovar samtidigt att Cloudtrax kommer att vara tillgängligt en lång tid framöver då Dattos egen portal idag är ett ’front end’ till Cloudtrax. 

Hur kommer RMA att hanteras efter 31 Dec?

Vi och Open Mesh kommer att hålla ett lager för RMA-hantering och kommer att arbeta direkt med er för att erbjuda bästa möjliga lösning.

Kommer Open Mesh produkterna att erhålla firmware uppdateringar efter 31 Dec.
Ja, exakt vilka produkter som kommer att erhålla uppdateringar är i dagsläget inte helt klart. Det som är klart är att A-serien kommer att uppdateras och DFS kanalerna kommer att göras tillgängliga för A62.


Vi kommer löpande att uppdatera denna sida när ny information finns tillgänglig.

Har ni ännu funderingar eller frågor är ni självklart välkomna ringa eller maila oss. 

+46 573 12294
[email protected]