Konsulttjänster

För de flesta mindre företag är IT inte det man prioriterar högst.thumb-328420_150
Budgeten tillåter sällan att anställa en IT-ansvarig även om behovet ofta finns. Vi erbjuder lösningar för att hjälpa små och medelstora företag att tillgodose behovet av IT-personal utan att behöva rekrytera personal. Konsult på plats, bemanning eller schemalagda besök allt efter behov. Vi erbjuder även fjärrsupport, övervakning och drift.

Outsourcing av IT-drift gör att ni effektivt kan fokusera på kärnverksamheten medan vi tar hand om företagets IT-behov. Inte bara kan man göra vinster med att outsourcing frigör interna resurser – stora förtjänster kan också fås med att man säkrar både stabil och säker drift samt tillgång till ledande tekniska resurser.
Vi åtar oss både små och stora support och konsultuppdrag.

IT Resource erbjuder konsulttjänster med debitering enligt löpande timme, timbank eller som fastprisavtal

Fastprisavtal
Förvaltning av er infrastruktur och IT-tjänster eller outsourcing till fast pris.
Avtalet ger dig som kund en trygghet i drift och support av hela er IT-miljö eller för specifika produkter och funktioner till en fast månadskostnad. Datorer, servrar, mjukvaror och annan utrustning underhålls och övervakas.
Vi ger er fortlöpande feedback om hälsan på systemet samt rekommendationer på åtgärder. Kvalificerad fri support för användarna ingår givetvis.
Ni får ni prioriterad support som påbörjas inom den tid som regleras i avtalet, övervakning med rapportering och dokumentation.

Fastprisavtal passar dig som kräver hög driftssäkerhet och/eller saknar egen IT-kompetens.

Löpande timdebitering
Passar mindre konsultuppdrag  och begränsade projekt.

Kontakta oss så berättar vi mer.