Molntjänster

Tjänsteportfölj:clouds-98536_150

Cloud Computing gav vid en Google sökning 2014-05-26 ungefär 311 000 000 resultat på 0,58 sekunder.
En sökning på Molntjänster gav 290 000 resultat på 0.32 sekunder

Något längre tid tar det att  fundera över alla nya frågor som väcks i dimman av svar.
Några frågor man bör fundera över är:

  • Syfte:  Kostnadsbesparing, flexibilitet, säkerhetsfrågor
  • Säkerhetsnivå: Hur kritisk är informationen och funktionen för företaget
  • Personuppgiftslagen: Följer leverantören personuppgiftslagens bestämmelser om hur information får flyttas utanför EU?
  • Funktion: Säkerställa att tjänsten gör det den skall och gör det på ett bra sätt med god prestanda

Låt oss  hjälpa er att hitta den rätta lösningen utifrån just era behov.

Från Wikipedia:

Datormoln, även kallat molntjänster eller molnet, är IT-tjänster som tillhandahålls över Internet, i synnerhet funktioner som traditionellt sköts på egna datorer men genom molnet sköts av någon annan.

Genom att övergå till molntjänster slipper användaren ansvaret för underhåll av serverdatorer och tillämpningsprogram och till exempel för säkerhetskopiering, och därmed minskar behovet av egen sakkunnig IT-personal. Behovet av egen terminalutrustning, ofta persondatorer med webbläsare, och behovet att underhålla dessa kvarstår.

Samtidigt som ansvaret för underhåll minskar blir det svårare att kontrollera att underhåll och säkerhet sköts så som sig bör. Dessutom tillkommer, i synnerhet om tjänsterna tillhandahålls utomlands, problem med hur lagarna i de berörda länderna samverkar och möjligen med hur kommunikationerna kan skyddas (då man inte kan begränsa dem till ett skyddat intranät).