Säkerhetskopiering

Med ITR-Backup lagras era backuper lokalt
hos oss eller i redundanta datacenter i Europa om så önskas. Ni behöver inte investera i någon egen hårdvara eller dyra länkar.
Filerna lagras på två geografiskt skilda platser. Krypterat med en kryptonyckel som endast ni känner till.

 Användningsområden

  • Komplett backup av servrar (filer och mappar, System State, Exchange, SQL, SharePoint, VMware, Hyper-V, Oracle)
  • Komplement till bandbackup för backup av extra viktig data off site.
  • Backup av datorer som inte förvarar all sin data på servern (såsom bärbara datorer, hemmakontor, lokalkontor m.m.)

ITR-Backup hanteras från en applikation där du enkelt styr vad som skall säkerhetskopieras på servrar och arbetsstationer.