Om ITResource

Lokalt förankrad expertkompetens inom IT
Solution_640

IT Resource består och drivs idag av två personer med lång och bred erfarenhet inom IT.
En samlad branscherfarenheten på +30 år.
Vi är erfarna, professionella och har ett stort nätverk.
Trots alla år är vi fortfarande nyfikna och följer konstant vad som händer inom IT, vi utvärderar löpande ny teknik och nya metoder.
Vårt mål är  alltid att vara en resurs och strategisk partner.

IT Resource har sedan starten 2006 varit förespråkare av öppna lösningar.
Reine Hålldin anställdes 2007 och Thomas Berglund 2008, vi beslutade 2012 att köpa företaget och driver det nu i egen regi.
Företagets fokus och inriktning är oförändrat sedan starten, att vara er resurs inom IT, men en skillnad är att vi idag levererar så mycket mer än konsulttjänster.

Kontakta oss , vi kan förenkla din IT-vardag.

 

KONSULT
Systemanalytiker + Datortekniker + projektledare = IT-konsult
Expertkompetens inom säkerhet, nätverk och drift.
Vi är likt er experter på vårt område, men som de flesta av oss, är vi inte experter på allt.
Utbildning och research gör vi på vår egen tid och vi har genom åren knutit kontakter med en stor pool av experter inom olika områden.

OUTSOURCING
Outsourcing av företagets IT-verksamhet, drift och underhåll.
Låt oss hanterar er dagliga drift och -förvaltning av er IT medan ni driver de strategiska frågorna.
Ni kan då fokusera och utveckla er verksamhet och tillsammans med oss blir er IT en effektiv och pålitlig resurs istället för en last.

VIRTUALISERING
Öka säkerhet, effektivitet, flexibilitet och snabbhet.
Minska hårdvaruberoende, energiförbrukning, tid för underhåll, maskinpark och administration
Bättre ekonomi med högre nyttjande av hårdvara, snabb migrering till ny och bättre hårdvara.