Infrastruktur och datakommunikation

IT infrastrukturRedundant_network

Tillsammans med våra partners erbjuder vi tjänster inom hela infrastrukturområdet så som:

  • Serverlösningar
  • Konsolidering och virtualisering
  • Lagringslösningar
  • Kommunikationslösningar
  • Accesslösningar
  • Drift, support och övervakning
  • Molntjänster
  • Databaser
  • Rådgivning

 

Vi kan IT-infrastruktur och tillhandahåller rätt lösning för just er.
Vi har +30 års samlad erfarenhet av att bygga bättre fungerande och  utnyttjad IT-miljö som sparar både tid och pengar.

Mobilitet
Ny teknik gör att information och idéer kan flöda friare än någonsin.  Mobilitet ställer dock nya krav på nätverk, säkerhet, system och er IT-organisation. Vi måste förstå användarnas behov idag för att ligga steget före, då kan ett mobilt arbetssätt utveckla företagets affärer i morgon

Kontakta oss idag för en mobil och säker vardag.