Tjänster

suitcase-99245_150 (1)

ITResource mål är som namnet antyder att vara Er resurs inom IT.
Vi har lång erfarenhet inom drift och underhåll av IT-system.
Vi har även mångårig erfarenhet inom området öppen programvara och öppna standarder.